CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHÚ TÀI

Địa chỉ:
Địa chỉ: Lô D1 - Khu Công Nghiệp Phú Tài - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Quy Nhon City
Binh Dinh Province
Viet Nam
Điện thoại: Điện thoại: (0256) 3641 082 - 3641 083
 Fax: Fax: (0256) 3941 284
Điện thoại di động: Hotline: +84 0903594047
http://betongphutai.com.vn/
Joomlart